CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Bài 0: Các khái niệm trong laravel

Đăng ký: 2020.12.09 | Chuyên mục: Laravel

1/ Định nghĩa về Router & tìm hiểu về Router

– Router trong Laravel là định ra các resquest(url) định sẵn và có các action (hành động) do chúng ta định nghĩa cho nó.

A. Các loại Route trong Larvel

+ Route::get nhận resquest với phương thức GET.
+ Route::post nhận resquest với phương thức POST.
+ Route::put nhận resquest với phương thức PUT.
+ Route::delete nhận resquest với phương thức DELETE.
+ Route::match kết hợp nhiều phương phức như POST,GET,PUT,..
+ Route::any nhận tất cả các phương thức.
+ Route::group tạo ra các nhóm route.
+ Route::controller gọi đến controller tương ứng mà chúng ta tự định.
+ Route::resource sử dụng với resource controller.

B. Sử dụng route trong Laravel

+ Để sử dụng được route thì các bạn mở thư mục laravel vừa tạo ở bài 1 sau đó chúng ta truy cập routes/web.php để bắt đầu viết code route.

– Cú pháp:

Trong đó: $url là đường dẫn của route, $action là các hành động thực hiện trong router đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit