CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Contact form cannot be sent on iphone

Đăng ký: 2020.12.22 | Chuyên mục: Wordpress

I made an update to IOS 11.3 last week on my Ipad and Iphone and since then I can not send a form with Contact Form 7.
Even if I put no information, the icon next to “send “ turns and nothing happens. I did not modify the contact form in the WEB site. I have the same problem with my 2 websites.

For instance, you can put

to your function.php.
The page containing CF7 form reloads after the form is submitted, not so user friendly but it works.

I customized the filter to target Safari, it limits the removal of Ajax to this browser only:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit