CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Bài 3: Controller trong laravel

Đăng ký: 2021.01.07 | Chuyên mục: Laravel

Câu lệnh tạo Controller trong cái git bash here:

+ php artisan make:controller: câu lệnh mặt định, không thể thay đổi

+ HomeController : là name bạn đặt

Ở cái Route chúng ta khai báo với cú pháp như sau:

Qua phần controller ta thực hiện công việc hiển thị trang chủ này ra :

+ Ta hãy tạo class như ta đã đặt ở phần route nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit