CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Github: Làm việc với github cơ bản

Đăng ký: 2021.01.25 | Chuyên mục: Tool

1/ Cách đưa dự án localhost lên github:

+ Trước tiên bạn phải có tài khoản github trước nhé, sau khi đã có tài khoản github đã login vào thì ta truy cập link ở đây để Create a new repository.

+ Ở dưới máy ta tạo một forder như ở trên github xong bạn mở terminal lên (Ctrl + Shift + `) chạy lệnh :

+ Chạy lệnh status để kiểm tra các file tồn tại trong forder:

+ Add các file vào :

+ Commit các file lại:

+ Tiếp đó ta chạy câu lệnh:

Sau khi chạy câu lệnh trên thì nó sẽ thông báo như sau sẽ ok:

Ok như vậy là đã thành công sau đó bạn quay trở lại site github nhấn F5 để kiểm tra source đã được up lên hay chưa.

 

2/ Cách tải dự án về từ github:

+ Ta coppy đường dẫn như hình bên dưới: chọn vào Code > HTTPS > Coppy đường dẫn:

Sau đó ta chạy câu lệnh git clone

Sau khi chạy ok được như bên dưới:

Ok như vậy là ta đã tải được dữ liệu từ trên github về máy.

 

3/ Cách phân nhánh để quản lý dự án từng người làm

+ Tạo nhánh mới

  • Câu lệnh git branch : tạo branch để phân nhánh
  • add-cn-user : tên branch bạn cần tạo

+ Kiểm tra branch mới tạo đã có hay chưa

=> Tạo file xong úp lên như phần 1

Nếu chưa tạo branch trên github thì chạy lệnh:

Sau đó ta quay lại site github kiểm tra, thì lúc này nó đã tạo ra 2 nhánh cho chúng ta làm việc.

 

4/ Cách nhập vào nhánh chính để quản lý source chính

 

5/ Cách khôi phục lại phiên bản trước của source khi source nhánh chính bị sai

– git reset: Đưa repo về commit cũ, đồng thời xoá luôn các commit diễn ra sau nó. Cách này phù hợp nếu bạn làm việc một mình.

+ –hard : xóa 1 commit ở cuối cùng ,không có cơ hội phục hồi lại được.

 

6/ Hướng dẫn cài đặt Laravel từ github về máy

Ví dụ:

Tạo ra các bảng và dữ liệu mẫu cho database

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit