CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Bài 1. Hướng dẫn cài đặt laravel 8x

Đăng ký: 2021.01.02 | Chuyên mục: Laravel

0/ Những phần mềm cần cài trong laravel

1/ Cài đặt Laravel – Installing Laravel

Yêu cầu máy chủ: 
+ PHP >= 7.2.5
+ BCMath PHP Extension
+ Ctype PHP Extension
+ Fileinfo PHP extension
+ JSON PHP Extension
+ Mbstring PHP Extension
+ OpenSSL PHP Extension
+ PDO PHP Extension
+ Tokenizer PHP Extension
+ XML PHP Extension

Bạn có thể cài đặt Laravel bằng cách dùng lệnh tạo dự án Composer trong thiết bị đầu cuối của bạn:

+ composer create-project –prefer-dist laravel/laravel : khởi tạo laravel mới
+ :^7.0 : phiên bản của laravel
+ blog : là tên folder mà người dùng muốn đặt

2/ Kiểm tra version của laravel mới cài đặt

Bạn cần mở terminal or cmd trỏ tới thư mục chưa larvel xong nhập 1 trong 2 lệnh bên dưới:

3/ Khởi tạo serve trong laravel

4/ Bật trạng thái bảo trì

5/ Bật trạng thái hoạt động sau khi bảo trì xong

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit