CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Laravel – Tổng hợp mô hình MVC : Model – Contronller – View – Part 2

Đăng ký: 2021.01.19 | Chuyên mục: Laravel

I/ Làm việc với Form trong Laravel

* Ở file Route tạo ra định tuyến tới form cần làm việc:

* Ở file View ta tạo form có cấu trúc như bên dưới:

+ Cần khai báo thẻ @csrf  (tránh tấn công xss)  hoặc {{ csrf_field() }}: nếu không thì sẽ không thực hiện được submit form được.

* Ở file Contronller ta thực hiện lấy dữ liệu từ Form truyền dữ liệu về:

Để nhận dữ liệu từ form được thì chúng ta cần phải truyền vào hàm nhận một lớp Request.

** Các hàm xử lý request:

+ Lấy hết dữ liệu của form:

+ Lấy dữ liệu theo name định sẵn:

+ Kiểm tra phương thức gửi:

 

II/ Upload file

*Ở file View ta tạo form :

 

* Ở file Contronller thì xử lý kiểm tra hình ảnh, và lưu file lại.

 • $Location: Là thư mục chứa file upload lên Sever.
 • $filesName: Là tên mới của file.

III/ Validation trong Laravel (Đọc thêm)

Validation là tiến trình kiểm tra cái gì đó có tuân theo một qui tắc đã cho không. Và cụ thể đối với form nó là các ràng bộc về dữ liệu của form nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của ứng dụng.

Ví dụ:

Hiển Thị Thông báo lỗi Trong Laravel.

– inputName: Ở đây là tên của input cần kiểm tra.

VD: Kiểm tra xem input title có tồn tại lỗi không.

Các validation Hay dùng

Rules Chú Thích
Required Không được để trống ô dữ liệu.
Boolean Chỉ cho phép nhập vào các giá trị 0,1,true,false,’0′,’1′ .
confirmed Kiểm tra 2 input có trùng nhau không, input sau bắt buộc phải có tiền tố _confirmation. VD: password,password_confirmation.
dimensions  -Giới hạn chiều rộng chiều cao của ảnh. VD: ‘avatar’ => ‘dimensions:min_width=100,min_height=200’

– Các thông số khác: min_widthmax_widthmin_heightmax_heightwidthheightratio.

email -Dữ liệu nhập vào phải là email.
file -Dữ liệu nhập vào phải là file.
image -Dữ liệu nhập vào phải là file ảnh(jpeg, png, bmp, gif, or svg).
in:foo,bar,.. -Dữ liệu nhập vào phải nằm trong list.
integer -Dữ liệu nhập vào phải là số nguyên.
json -Dữ liệu nhập vào phải là json
max:value -Độ dài lớn nhất của dữ liệu nhập vào. VD: max:255.
min:value -Độ dài nhỏ nhất của dữ liệu nhập vào. VD: min:5.
mimetypes:text/pain,… -Kiểu dữ liệu của file phải nằm trong list.

VD: ‘video’ => ‘mimetypes:video/avi,video/mpeg,video/quicktime’

numeric -Dữ liệu nhập vào pải là số.
unique:table -Dữ liệu nhập vào phải là duy nhất trong bảng.

VD: ‘username’=>’unique:users’.

 

IV/ Authentication Trong Laravel

– Authentication: nhằm thiết lập hoặc chứng thực.

+ Câu lệnh tạo Auth:

Khi thực hiện xong thì hệ thống sẽ sinh ra cho chúng ta những thứ sau. Thứ nhất các bạn vào routes/web.php sẽ thấy những dòng code này sinh ra

Tùy biến Path trong controller

+ Ở trong LoginController, RegisterController, ResetPasswordController các bạn có thấy biến $redirect không, biến này giúp chúng ta điều chỉnh lại cái đường dẫn mà khi ta làm xong công việc login, register, reset password sẽ redirect tới đường dẫn mà ta tùy chỉnh.

+ Khi user không được xác nhận thành công, họ sẽ tự động chuyển hướng quay lại form đăng nhập. Tiếp theo bạn cũng có thể điều chỉnh trong middeware RedirectIfAuthenticated

Truy suất người dùng đã xác thực:

+ Khi mà các bạn đăng nhập thành công hệ thống thì các bạn có thể truy cập thông tin người dùng đã xác thực ở mọi nơi. Các bạn cần use use Illuminate\Support\Facades\Auth để sử dụng Auth

+ Khi bạn gán dùng middleware auth trong route, bạn cũng có thể chỉ định guard nào sẽ được sử dụng để thực hiện công việc xác thực. Nhưng những guard mà bạn có thể lựa chọn chỉ được lựa auth.php

Xác thực người dùng thủ công: xác thực theo ý muôn của chúng ta bằng cách sử dụng các class có sẵn ở Auth. Hãy chú ý import Illuminate\Support\Facades\Auth

V/ Session trong Laravel

– Session: lưu trữ phiên làm việc của người dùng. Cung cấp cho ta một cách để lưu trữ thông tin các yêu cầu từ người sử dụng, được chứa tại config/session.php.

VD:

 

VI/ Middleware

Lệnh tạo middleware

Đăng ký route:

Đăng ký trong file kernel

 

 

====

1 Cách đặt biến trong Controller

public$variableName;

protected$variableName;

Để truy cập tài sản bạn cần sử dụng

2 Tầm vực của biến trong Laravel

 • Phương thức mang tầm vực public: Với các thuộc tính và phương thức mang tầm vực public, chúng có thể được truy cập ở bất cứ nơi đâu, bao gồm bên trong và bên ngoài class.
 • Phương thức mang tầm vực protected: Đối với những thuộc tính hay phương thức mang tầm vực protected, chúng chỉ có thể được truy xuất bên trong class hoặc những class kế thừa class này.
 • Phương thức mang tầm vực private: 

VD: Tầm vực public:

VD: Tầm vực protected:

Ở ví dụ 1, ta có thể truy xuất thuộc tính $pro1 thông qua phương thức method2, và vì method2 mang tầm vực public, nên ta có thể truy xuất phương thức này bên ngoài class, và từ đó lấy được giá trị của thuộc tính $pro1.

Ở ví dụ 2, class NameChildClass là lớp con kế thừa lớp cha là NameClass, chính vì thế nó thống qua phương thức callmethod1 sẽ truy xuất được phương thức method1 mang tầm vực protected của lớp cha mà không gặp bất kì tr ởngại nào, đồng thời cũng chính bản thân phương thức callmethod1 mang tầm vực là public, nên nó có thể được truy xuất bên ngoài class, và từ đó xuất ra dòng chữ “Toi la phuong thuc cua class NameClass!”

3/ Truy vấn mySql bằng lệnh

 

2 responses to “Laravel – Tổng hợp mô hình MVC : Model – Contronller – View – Part 2”

 1. Agnes says:

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It will always be interesting to read articles from other authors and practice
  a little something from other web sites.

  buy delta 8 THC area 52 – buy delta 8 THC area 52

  buy delta 8 THC area 52 – delta 8 area 52

  delta 8 THC area 52 – area 52 delta 8 THC products

  delta 8 carts Area 52 – delta 8 THC for sale area 52

  delta 8 carts Area 52 – Area 52 Delta 8 THC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

 • bidv
 • google
 • vib
 • maritimebank
 • mb
 • mcredit