CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Scroll top jquery

Scroll top jquery

Đăng ký: 2020.09.12 | Chuyên mục: Jquery

Làm cách nào để cuộn lên đầu trang bằng JavaScript? Nó là mong muốn ngay cả khi thanh cuộn ngay lập tức nhảy lên đầu. Tôi không tìm kiếm một cuộn mượt mà.

[HTML] : Div có id “page-top”

[JS]: Đoạn js bắt sự kiện click vào nút page top, thì scroll lên đầu trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit