CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Thay hình ảnh khi vào điện thoại bằng jquery

Thay hình ảnh khi vào điện thoại bằng jquery

Đăng ký: 2020.09.12 | Chuyên mục: Jquery

Làm thế nào thay hình ảnh khi vào điện thoại Smartphone?

[HTML] Đoạn mã bỏ trong body, chỗ bạn cần dùng:

[JQUERY] Đoạn mã khi vào smartphone thay đổi link hình cần dùng ở điện thoại Smartphone:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit